یکی از تدابیر بسیار موثر آماده سازی دانشجویان برای یادگیری مطالب تازه ای که معلم آموزش خواهد داد استفاده از پیش سازمان دهنده است. 45 اسلاید

نمایش یک نتیجه